term

Optikai pasztavastagság-mérő berendezés (egyedi gyártmány)

paszta00

Nyomtatott áramkörökre felvitt forrasztópaszta vastagságának nagy pontosságú (± 2,5 µm) mérése

Főbb jellemzők:

A hasonló eszközökkel szemben a mérés nem csak az áramkör oldalaival párhuzamosan, hanem tetszőleges irányban is elvégezhető.

A berendezés a méréseket a nyomtatott áramköri lap teljes felületén, előre elkészített program alapján automatikusan végzi el. A program a jól áttekinthető kezelőfelületen könnyen, programozói ismeretek nélkül elkészíthető.

Lehetséges a forrasztási felület (pad) lefedettségének mérése, valamint 3D nézet létrehozása is.

A berendezés egyedi (gyártósoron kívüli) mérésekre alkalmas.

A mérés elve:

A mérendő mennyiség a rézfóliára felvitt paszta vastagsága. A vizsgálat úgy történik, hogy a vizsgálandó felületre egy lézerdióda 45 o-os szög alatt keskeny fénycsíkot vetít. Ebben az esetben a fólia és a paszta felszíne közötti v magasság-különbség (az ábra felső részén) megegyezik a vetített csíkok közötti v távolsággal (alul).paszta01


Főbb műszaki adatok:

- A vizsgálható áramkör mérete (x-y irány): 230 × 280 mm

- A kamera látómezeje: 6,6 × 8,8 mm

- A kamera felbontása: 1280 × 1024 pixel

- A kép felbontása: 6 µm/pixel

- Mérési pontosság: ± 2,5 µm

- Mérési tartomány (z irány): ± 0,6 mm

- Befoglaló méretek: 1250 × 700 × 1600 mm

Mechanikai elrendezés:

A két, gyűrű alakban elhelyezett fényemittáló diódasor közül a felső a rézfelületet, az alsó a pasztát teszi a kamera számára láthatóvá, illetve az utóbbi a munkadarab pozícionálására is szolgál.
A vastagságmérést segítő lézerdióda foglalata a kép bal oldalán látható.

paszta03

Kezelői felület:

paszta04

A középső ablakban lehet beállítani a léptetőmotorok pozícióját (a mérés helyét) és a mérés fajtáját. Az ablakban az egyes lépések elvégzéséhez szükséges információk (pl. világítás bekapcsolása, motor felveendő pozíciója és az adott pozícióban elvégzendő mérések sorozata) láthatóak.

Kalibrálás:

A megkívánt mikronos mérési pontosság garantálása érdekében a berendezést kalibrálni kell. Ez a művelet három lépésből áll:

1. az x-y pozíció kalibrálása,

2. a forgástengely kalibrálása,

3. a vastagságmérés kalibrálása.

Ezeket a lépéseket a következő ábrák ismertetik.

Az x-y pozíció kalibrálása:

paszta05

A művelet a képen látható kaliber segítségével történik. Az x és y motor felváltva lép és megállapítja az eltérést a körök középpontja közötti távolság és a ténylegesen megtett út között. A képen az x irányban lépő motor tengely iránya kalibrálódik. Ezt több lépésben, adott távolságok megtétele után ugyanazon foltok középpontjainak elmozdulásából számítja ki a program.

A forgástengely kalibrálása:

paszta06

A művelet során a kamera egy pozícióban körbeforog a kaliber fölött és méri a forgástengelynek az ideális pozíciótól való eltérését. A mérési eredmények szerint ez az érték a kamera 1 pixelével (kép-pontjával) összemérhető.

Vastagságmérés kalibrálása:

paszta07

Egy nagy pontosságú, hitelesített, 500 mikron méretű lépcső van egy acéltömbben kialakítva. A lépcsőt a berendezés megméri és a tényleges vastagságmérés során a kapott értékeket ehhez viszonyítja.

A mérés menete:

paszta07

A képen a vizsgált nyomtatott áramköri lemeznek olyan részlete látható, ahol egy lépésben öt, pasztával borított mezőt mérünk. A vizsgált területet piros téglalap határolja, a mérés a sárga vonal mentén történik. A jobb alsó kis ablak a konkrét mérés helyét mutatja a teljes lemezhez viszonyítva.

paszta08

A mérési eredmények grafikus megjelenítése: a zöld vonal-szakaszok a lézerfény tényleges beesési helyét mutatják. A kép alsó felében a piros görbe a réz, a kék a paszta fényintenzitásának mért értékeit ábrázolja. Ezek segítségével lehet pontosan meghatározni a paszta határait és a fólia helyzetét (az előbbieket kék kereszt, a rezet piros kereszt jelzi a kép felső részében).

paszta09

A képen a fehér görbe az öt vizsgált pasztafelület magasságának felel meg, a diagram mikronban van skálázva (a bal oldalon). A sárga vonal a nullvonal átlagértékét mutatja a teljes vizsgált hosszra (a jobb láthatóság érdekében a függőleges méretek erősen fel vannak nagyítva, a nullvonal ezért látszik ferdének).

paszta10

Az egyes pasztaterületek fölött látható négyzetek ki- és bekapcsolásával a területre vonatkozó mérési adatokat számításba lehet venni vagy figyelmen kívül hagyni. Jelen esetben balról az első és a harmadik mező adatai jelennek meg. A magasságot jellemző szám a mező két szélén látható függőleges zöld vonal közötti mért vastagság-értékek átlaga.

paszta11

3D képek készítése:

A berendezéssel a pasztával borított területekről térbeli kép is készíthető. Erre láthatunk egy példát a következő ábrán.

paszta12

A képeken egy terület látható két különböző nézőpontból. Az eltérő magasságú pontok beszínezhetőek. Az ablak bal felső részén láthatóak a navigáló/mozgató gombok, melyekkel a térbeli alakzatot forgathatjuk, eltolhatjuk, nagyíthatjuk és a színek határvonalát beállíthatjuk. A kék szín egy adott értéknél alacsonyabb, a piros egy másik értéknél magasabb pontokat jelöl.
img00 Vissza a saját fejlesztésű rendszereinkhez

hea2

bottom